slovensky english hungarian russian
česky serbian deutsch polish

Produkty

Kontakt
Predajcovia
a odborní poradcovia


Novinky

2.12.2009 - Modernizácia a automatizácia v praxi

Požiadavky, ktoré sú dnes kladené na výrobný proces a technológie, ktoré sa používajú pri výrobe plastových okien a dverí sú len odrazom technických a kvalitatívnych požiadaviek, ktoré sú na tieto výrobky kladené.
Výrobný proces od delenia profilov, ich opracovania, vystuženia, zvárania, cez začistenie pozváraných krídel a rámov, až k montáži kovania, zasklievania a manipulácii s výrobkami si vyžaduje robustné a presné zariadenia, ktoré nájdete v našom tréningovom centre.
Výrobca plastových okien a dverí si môže pre každú operáciu vybrať konvenčnú alebo CNC technológiu.

CNC pozičný doraz

DELENIE PROFILOV

Delenie profilov je možné realizovať na jednokotúčovej píle doplnenej meracím systémom.
Podstatne vyššia efektívnosť sa dosiahne použitím dvojkotúčovej píly, ktorá v prípade, že je vybavená CNC riadiacim systémom,  umožňuje dosiahnuť jednoduchý prenos dát nárezových plánov a vysokú produktivitu vo výrobnej dielni. Pracovisko môže byť vybavené tlačiarňou štítkov s alfanumerickými údajmi a čiarovým kódom.
Do tejto kategórie patria tiež píly určené na špecifické účely napr.


foto

OPRACOVANIE PROFILOV

Opracovanie – frézovanie, vŕtanie, skrutkovanie je možné tiež realizovať konvenčnými strojmi alebo CNC obrábacími centrami vrátane možnosti integrovať rezanie PVC profilov a oceľových výstuh. Ponuka strojov z ALUMA ČS poskytuje technické riešenia pre najrozmanitejšie individuálne požiadavky zákazníka – efektivitu, racionalizáciu a automatizáciu technologickej časti opracovania profilov pri výrobe PVC okien.


foto

ZVÁRANIE A ZAČISTENIE

Zariadenia na zváraniezačistenie PVC profilov  môžu pracovať ako samostatné pracoviská alebo ako kompaktná linka zvárania a začistenia, doplnené efektívnym opracovaním profilov vŕtaním.
ALUMA ponúka ideálne riešenie pre automatizované linky, racionalizovanú výrobu, náročnú výrobu atypických výrobkov a tiež zváračky a začisťovacie automaty pre začínajúcich výrobcov.


foto

MONTÁŽ KOVANIA A ZASKLIEVANIE

Kvalitná a rýchla montáž kovania je základným predpokladom plynulého výrobného procesu. Z ponuky ALUMA si výrobca môže vybrať kovacie stoly vybavené strihacou, vŕtacou a skrutkovacou jednotkou s podávačom skrutiek alebo poloautomatické a automatické  stanice na montáž kovania.

Pre zabezpečenie kvality výroby okien, dverí a elementov sú určené kontrolné a zasklievacie jednotky, ktoré môžu byť samostatným pracoviskom alebo ako priebežná kontrólna a zasklievacia jednotka  do vysoko produktívnych liniek.

foto

MANIPULAČNÉ, MONTÁŽNE A SKLADOVACIE ZARIADENIA

Montážne stoly, manipulačné vozíky, oporné steny, zásobníky. Všetky tieto zariadenia neoddeliteľne dopĺňajú jednotlivé pracoviská a sú nevyhnutnými prostriedkami na dosiahnutie efektívnej výroby.


foto

PROJEKTOVANIE VÝROBY

ALUMA ČS, s.r.o. svojimi dlhoročným pôsobením na rôznych trhoch disponuje veľkými skúsenosťami s projektovaním nových výrob, s modernizáciou, racionalizáciou alebo automatizáciou už existujúcich výrobných závodov. Kvalifikovaný team odborných poradcov vyhovie individuálnym potrebám a možnostiam zákazníkov
Odborné semináre organizované pre našich partnerov sú veľmi vyhľadávané. Sú vždy zdrojom najnovších informácii a impulzov pre ich účastníkov.


Dohodnite si termín návštevy tréningového centra:

Ing. Marián Hruboš

Ing. Marián Hruboš
vedúci predaja

tel: +421/0/41-5411612
fax: +421/0/41-5692678
mobil: +421/0/903 701 596 +420/0/728 171 367
mhrubos@alumacs.sk

Ing. Csaba Básti
vedúci predaja

mobil: +36-30 21 77 202
fax: +421/0/41-5692678

cbasti@alumacs.sk

Ďalšie kontakty
2.12.2009

Späť